100ste Vrouwendag is hier vooral feestje

Posted by on Mar 8th, 2011 and filed under COMMUNICEREN, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Honderd jaar geleden was het met de mensenrechten in Nederland nog droevig gesteld. Vrouwen mochten niet stemmen; pas vanaf 1917 mochten vrouwen zich verkiesbaar stellen en pas in 1922 mochten ze stemmen.

Tot 1957 waren getrouwde vrouwen wettelijk handelsonbekwaam en mochten ze nergens officieel voor tekenen. De pil was voor 1971 niet algemeen beschikbaar en abortus tot 1981 strafbaar. Seksueel geweld in het huwelijk bleef onbestraft. Vrouwelijke werknemers werden ontslagen wegens huwelijk, zwangerschap en anders wel bij het bereiken van de veertigjarige leeftijd.

Anno 2011 hebben Nederlandse vrouwen en mannen alweer enkele tientallen jaren gelijke rechten en kansen. Dit betekent dat vrouwen ook meer keuzen (moeten) maken hoe zij zelf  hun leven inrichten, zonder in oude slachtofferpatronen te vervallen.

De focus van de Internationale Vrouwendag verschuift terecht naar landen waar vrouwen nog niet dezelfde burgerrechten genieten als mannen. De huidige revoluties in Arabische landen en de onderhandelingen in Afghanistan zijn zowel een bedreiging voor de positie van vrouwen als een kans. Hopelijk draagt ook onze vrouwendag in ieder geval een beetje bij om hier de aandacht op te vestigen.

Beeld: JanWillemsen, Time

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery