Dineke de Groot is de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad

Posted by on Oct 15th, 2020 and filed under RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Dineke de Groot is beëdigd als president van de Hoge Raad. Vanaf 1 november is ze ook staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dineke de Groot en de koning.
Dineke de Groot en de koning.

De Groot is daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter sinds de oprichting van de Hoge Raad in 1838. Daarover zegt ze op de website van de Hoge Raad: “Toen ik in 2012 bij de Hoge Raad kwam werken, was nog geen 15 procent van de leden van de Hoge Raad een vrouw. Dat is nu bijna 40 procent. Dat percentage neemt nog steeds gestaag toe. Ik ben er trots op dat onze organisatie in de afgelopen jaren op eigen kracht naar een beter evenwicht in de man/vrouw-verhouding is gegroeid. Het voelt goed dat daarvan nu onderdeel is dat het ambt van president ook door een vrouw kan worden vervuld.”

De Groot is sinds oktober 1990 lid van de rechterlijke macht. Na de opleiding tot rechter was ze vanaf 1996 verbonden aan de rechtbank Amsterdam en vanaf 2009 ook aan het gerechtshof Arnhem.

Tip voor de Hoge Raad: laat uit jullie beschrijving het woordje ‘hij’ weg. Hoewel het taalkundig klopt, wordt al in de tweede zin van jullie missie duidelijk dat de rechter een meneer is. Dit valt makkelijk te omzeilen.

“De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd.”

Share

Comments are closed

Photo Gallery