Discrimineren mag dus echt niet

Posted by on Jul 3rd, 2020 and filed under CARRIÈRE, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Scene uit de film Hidden Figures, over de lange en moeizame weg van bètavrouwen bij Nasa.

Discrimineren mag niet, ook niet als je vrouwen voortrekt en mannen uitsluit. De TU Eindhoven is daarom op de vingers getikt door het College voor de rechten van de mens. De universiteit had bepaald dat alleen vrouwen nog in aanmerking komen voor wetenschappelijke functies.

De TU mag wel wat meer moeite gaan doen om vrouwelijke wetenschappers aan te trekken, gelijkwaardig te beoordelen en te behouden met dagelijks beleid, aldus het college. Hieronder de argumentatie bij het oordeel.

“Voorkeursbeleid is een uitzondering op het uitgangspunt van gelijke behandeling. Daarom mag het alleen onder strikte wettelijke voorwaarden worden gevoerd. Een belangrijk uitgangspunt van voorkeursbeleid is dat de functie openstaat voor mannen en vrouwen en dat alleen bij gelijke geschiktheid de voorkeur kan uitgaan naar een vrouw. Onder uitzonderlijke omstandigheden is een verdergaande maatregel toch toegestaan als dat noodzakelijk is om volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verwezenlijken.

De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU – waarmee rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving – stelt als eis dat het voorkeursbeleid niet mag leiden tot een absolute voorrang voor vrouwen. Bovendien moet het voorkeursbeleid in een evenredige verhouding staan tot het te bereiken doel van meer vrouwelijke wetenschappers. Ook moet duidelijk zijn dat dit doel niet kan worden bereikt met middelen die minder onderscheid maken.

De universiteit geeft vrouwelijke kandidaten vrijwel absolute voorrang. Het voorkeursbeleid geldt universiteitsbreed en is op alle wetenschappelijke functies van toepassing. De TU/E toont de noodzaak van dit vergaande voorkeursbeleid niet aan. Niet binnen alle faculteiten is de achterstandspositie van vrouwen namelijk even groot. Bovendien is het voor sommige typen wetenschappelijke functies in de afgelopen jaren gelukt om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. Daarnaast hadden eerdere maatregelen om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken binnen de TU/E een weinig dwingend karakter. Zo waren er bijvoorbeeld geen financiële consequenties voor faculteiten of onderzoeksgroepen als zij het niet lukte om meer vrouwen aan te trekken.

Daarom oordeelt het College dat de sprong van de TU/E naar het drastische middel van uitsluiting van mannelijke sollicitanten, niet is toegestaan.”

Juist: universiteiten moeten gewoon meer hun best doen voor een inclusieve bedrijfsvoering in plaats van de makkelijke weg te kiezen en grondrechten met de voeten te treden.

Share

Comments are closed

Photo Gallery