Geen hulp, maar handel

Posted by on Dec 28th, 2011 and filed under ONDERNEMEN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

‘Of ik de bouw van een speelschuurtje voor hun kinderen kon financieren.’ Onderneemster Sara Chouhen krijgt allerlei vragen van de vrouwen die haar stoffen weven en borduren in India. Met sommige verzoeken kan zij meer dan met anderen. ‘Maar dit heb ik geregeld en ik heb meteen ook mijn nieuwe orders opgestuurd.’

Chouhen, zelf Indiase, woont  in Nederland en drijft een stoffenhandel met India. De contacten met coöperaties en fabrieken in India waren snel gelegd. In Nederland ondervond Chouhen grotere moeite om als ondernemer serieus te worden genomen.

‘Zeker van allochtone vrouwen verwacht men hier niet dat ze een succesvol bedrijf kunnen opzetten. Ik stuur ieder jaar keurig mijn bedrijfsresultaten naar banken en nog steeds nemen ze mij niet serieus.’

Jammer, vindt Chouhen, maar niettemin gaat het haar voor de wind in zaken. Inmiddels exporteert zij ook naar Duitsland. En passant biedt zij Indiase dorpsvrouwen eigen broodwinning en daarmee een zekere zelfstandigheid. ‘Ze hebben geen opleiding, maar willen wel vooruit. Ik help ze met hun marketing en leer ze over de smaak van Europeanen. Favoriete Indiase kleuren als felgroen en oranje doen het in Nederland niet goed. Hier dragen vrouwen meer bruin, grijs en zwart.’

“Nederlandse zakenvrouwen halen hun internationale achterstand in”

Vrouwelijk ondernemerschap neemt overal ter wereld toe. Vrouwen bestieren inmiddels twintig tot dertig procent van de ondernemingen. In Nederland is een derde van de ondernemers vrouw en groeit hun aantal drie keer sneller dan het aantal mannelijke ondernemers. Hoe de precieze verhouding is in ontwikkelingslanden is niet bekend.

Wel blijkt dat vrouwen vooral in het kleinbedrijf actief zijn, en dan met name in textiel, voeding, agrarische producten en het toerisme. Daarbij houden ze er een groter maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel op na dan mannelijke ondernemers, zo blijkt uit onderzoek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Vrouwen creëren met hun bedrijfjes meer werkgelegenheid voor hun gemeenschap en spelen zo een grote rol in armoedebestrijding.

Zakenvrouwen in Nederland kunnen volgens Karin van Rooyen, voormalig voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun ondernemende evenknieën in het Zuiden. En daarmee twee vliegen in één klap slaan. Ook Nederlandse onderneemsters begeven zich namelijk vooral in het MKB en hikken tegen internationalisering aan. Door meer te gaan handelen met hun collega’s in onder andere ontwikkelingslanden kunnen zij op hun beurt hun achterstand inlopen.

Voor beide doelen moeten regionale en mondiale netwerken van zakenvrouwen worden uitgebreid, vindt Van Rooyen.

Dat netwerken onderneemsters op weg kan helpen, bewijst volgens haar een Filippijnse zeepmaakster die zij vorig jaar ontmoette op een internationale bijeenkomst. ‘De vrouw was op zoek naar hoogwaardige raffinage van kokosolie maar kwam niet verder in haar land. Ze raakte vervolgens in gesprek met een zakenvrouw uit Burkina Faso die wel brood zag in raffinage, ze had alleen nog een speciale machine nodig. Een Indiase deelneemster aan de bijeenkomst bleek de machine te kunnen leveren. Aan het einde van de dag moest alleen nog gepaste financiering worden geregeld.’

“Zij worden er beter van en wij worden er beter van”

Van Rooyen zelf droeg haar steentje bij door te bemiddelen bij de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, een samenwerkingsverband van de Nederlandse overheid, banken en bedrijfsleven. Mocht ze ooit weer een onderneemster op weg kunnen helpen, dan zal Van Rooyen graag inspringen. Net als haar collega zakenvrouwen. ‘Maar’, zo zegt ze, ‘wij zijn zelf ook ondernemers en kunnen niet elke keer gaan bemiddelen tussen banken en onderneemsters uit de hele wereld. Steun van partners als de overheid blijft hard nodig.’

Niet dat zij er iets aan zal hebben, vermoedt Annelies Sistermans (56), directeur van WS Fish International. Zij doet namelijk al jaren zelfstandig en succesvol zaken in Oost-Afrikaanse vis. ‘Eerlijk gezegd speelt tijdgebrek ook mee dat ik mij niet echt verdiep in overheidssubsidies’, vertelt zij. ‘Toch alle steun is welkom, een minister loopt toch makkelijker bij een lokale minister van Visserij binnen dan ik.’

Op haar bijdrage aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid op en rond het Victoriameer is de onderneemster uit Winschoten best trost.

‘Zij worden er beter van en wij worden er beter van. En dat ontwikkelen, gebeurt dan vanzelf.’ Jammer vindt ze het wel dat ze nog nauwelijks vrouwen in haar branche tegenkomt.

Stoffenhandelaar Chouhen heeft juist heel veel met vrouwen te maken. Zij ziet duidelijke twee kanten aan haar internationale ondernemerschap. ‘Ik wil winst maken en ik wil lokale vrouwen helpen zodat ze zelfstandig kunnen werken. Ik geef geen donaties.’

Beeld:*Muhammad*, Flickr

Follow CEO_ME on Twitter

CEO me! Handboek voor ambitieuze vrouwen – en mannen is uit.

“Knappe prestatie” en “niet het zoveelste boek over topvrouwen te zijn, maar juist een boek over ménsen” (Management Team)

“De auteurs hebben smeuïge verhalen boven water gekregen” en “onderhoudend en adviezen genoeg in dit boek”(NRC)

Benieuwd naar de persoonlijke inzichten, verhalen en beste carrièreadviezen van Nederlandse topmannen en topvrouwen?
Laat onder meer Jan Kalff, Mirjam Sijmons (ANWB), Pauline van der Meer Mohr (Erasmus), Karel Vuursteen en Caroline Princen (ABN Amro) je meenemen naar hun werkkamers en kijk de kunst af voor de tocht naar een topfunctie.

Bestel hier het boek. We berekenen binnen Nederland geen verzendkosten.

Share

Leave a Reply

Photo Gallery