Het is deeltijd, stupid

Posted by on Oct 9th, 2020 and filed under (ON)GEHOORD. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Koekoek, het bekende hoge woord is er weer eens uit. Dit keer bij het Sociaal en Cultureel Planbureau: mensen die deeltijdwerken sorteren niet voor op een leidinggevende functie en dus niet op een steile carrière in de hiërarchie van het bedrijfsleven. Wie parttime werkt weet dat een plek in de bestuurskamer er zeer waarschijnlijk niet (meer) in zit en stelt kennelijk andere prioriteiten. Een nieuw rapport van het SCP bevestigt dit beeld.

Dat de kans op extra inzet en overwerk bij een parttimer kleiner is dan bij en iemand met een voltijdbaan, heeft te maken met de aard van het arbeidscontract. Iemand werkt niet voor niets in een kleinere baan: er spelen andere prioriteiten (zorgtaken, mantelzorg, eigen welzijn en gezondheid, hobby’s ect) die botsen met overwerk en extra inzet. Bij werkgevers tellen de langere werkweken ook gewoon sneller op qua ervaring.

Zonder zorgtaken

Interessant is dat de factor (voortijdige) uitstroom van vrouwen uit leidinggevende functies toch van minder belang blijkt dan die van doorstroom als verklaring voor het kleine aandeel topvrouwen.

Het rapport komt daarom met een aanbeveling voor vrouwen zelf en hun werkgevers. “Zowel ouder als recent onderzoek laat zien dat werkgevers en vrouwen zelden met elkaar spreken over uitbreiding van de arbeidsduur, ook niet als zorgtaken voor kinderen zijn afgenomen. In een gesprek kunnen mogelijke belemmeringen voor uitbreiding van arbeidsduur en oplossingen worden besproken. Ook kunnen in zo’n gesprek eventuele ambities voor leidinggevende functies aan de orde komen. Vrouwen spreken hun ambities immers minder vaak uit dan mannen.”

Coronacrisis

Opmerkelijk is de tweede aanbeveling. “De uitkomsten van dit onderzoek en ervaringen bij de rijksoverheid en andere non-profit- organisaties laten zien dat leidinggeven in grote deeltijdbanen (soms ook in duobanen) wel degelijk mogelijk is. Meer taken delegeren binnen een afdeling of een andere manier van organiseren zou kunnen helpen om leidinggevende functies ook in deeltijd te kunnen vervullen.”

Prachtig, maar het is geen wonder dat er ervaringen met deeltijd leidinggevenden en duobanen worden opgedaan bij de rijksoverheid en “andere non-profitorganisaties”. Er gaat veel tijd verloren aan overleg en overdracht is nog altijd een bekende klacht.

Als tijdelijke fase in een carrière zou een grote deeltijdbaan of een duobaan vrouwen en mannen kunnen helpen een drukke periode in hun leven te overbruggen, tot ze weer meer tijd en inzet kunnen bieden aan een werkgever. Misschien dat de ervaringen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan met efficiënter werken op afstand deze ontwikkeling een stimulans geeft.

Maar misschien komt er nog een grotere efficiëntieslag en verdwijnen een hoop tussenlagen van middenmanagers en wordt zo de sprong voor carrièremakers tussen werkvloer en hoger management groter. Hoe val je dan op als ambitieuze werknemer?

Feit blijft dat wie naar de hoogste positie ambieert, focus zal tonen en dus tijd en moeite zal investeren in het behalen van concrete prestaties en in zijn of haar ontwikkeling van competenties en netwerken. Om “de ander” voor te blijven. Zoals ik ooit opschreef in CEO me: op een gegeven moment, op een bepaald niveau gaat het handboek carrière maken het raam uit.

Share

Comments are closed

Photo Gallery