Kabinet: op naar 2-verdienerssamenleving

Posted by on Apr 8th, 2011 and filed under POLITIEK, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Het moet vanzelfsprekend worden voor vrouwen om te werken en om ambitie te hebben. Dit geldt voor zowel voor laagopgeleide als hoogopgeleide vrouwen. Het talent van vrouwen op de arbeidsmarkt is onmisbaar, aldus de nieuwe emancipatienota van het kabinet.

‘Hoewel de arbeidsdeelname van vrouwen een positieve ontwikkeling laat zien, zijn er nog te veel vrouwen die niet of in (kleine) deeltijdbanen werken’, schrijft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Het kabinet wil hier verandering in brengen en toegroeien naar een tweeverdienerssamenleving waarin vrouwen en mannen een gelijkwaardige bijdrage leveren op de arbeidsmarkt.’

Om dit te bevorderen wordt inkomensondersteuning voor niet-werkende vrouwen afgeschaft en worden alleenstaande moeders in de bijstand verplicht een opleiding te volgen of werk te zoeken. Daarnaast zal het kabinet flexibel werken stimuleren. De ministeries van OCW en Economische zaken steunen het charter van Talent naar de Top.

Met een speciaal scholingsprogramma worden laagopgeleide vrouwen aangezet tot werken. Ook komt er een actieplan gericht op laaggeletterde vrouwen. De minister van OCW gaat onder meer samenwerking met WomenInc om de ambitie en arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten.

Beeld: © Svyatoslav LypynskyyDreamstime.com

 

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery