Vrouwen rukken op in rechterlijke macht

Posted by on Jun 7th, 2011 and filed under POLITIEK, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Over een paar jaar een stuk zeldzamer?

Dat de rechtelijke macht langzamerhand een vrouwenbolwerk is, was al bekend. Uit het jaarverslag van de rechtspraak van 2010 blijkt hoe snel de dominantie van vrouwen werkelijkheid wordt.

De groep rechters onder de 40 jaar telt 246 vrouwen en 76 mannen. Van de 51 rechters in opleiding die vorig werden aangenomen, is 69 procent vrouw. Onder de gerechtsambtenaren onder de 39 zijn 2.782 vrouwen en 787 mannen.

Eind 2010 waren vrouwen mannen al voorbij gestreefd in aantal bij de rechtbanken en hoven: 52 procent tegenover 48 procent. Mannen werken veelal bij ‘hogere’ gerechten en vooralsnog in hogere functies. Bij de rechtbanken werkt inmiddels een ruime vrouwelijke meerderheid. Door de vergrijzing zal deze ontwikkeling de komende jaren zich voortzetten.

Het aantal vrouwelijke presidenten stagneert sinds 2008 op drie, tegen 23 mannelijke presidenten in 2010. Ook onder sectorvoorzitters (lid van bestuur) en (coördinerend) vice-presidenten zijn vrouwen veruit in de minderheid. Gezien het stuwmeer aan vrouwelijke rechters zal deze wanverhouding zich de komende jaren rechttrekken en zelfs omkeren.

Een kwart haalt educatienorm niet
Opmerkelijk ander bericht in het jaarverslag is ook dat vrouwen aanzienlijk meer verzuimen dan mannen, buiten zwangerschapsverlof gerekend.

Ook blijkt dat een kwart van de medewerkers van de gerechtshoven en rechtbanken de norm van dertig uur educatie per jaar niet halen. Deze norm is ingesteld om de kwaliteit van de rechtspraak op peil te houden. Van medewerkers wordt verwacht dat ze dertig uur van hun tijd besteden aan actualisering en verdieping van hun vakinhoudelijke kennis. Door deeltijdwerk, ziekte en zwangerschapsverlof wordt de norm vaak niet gehaald.

Lees hier het jaarverslag. Achter deze link een interessant onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen over de feminisering en de-professionalisering van rijksoverheidspersoneel.

Beeld: Open dag van de rechtspraak, Punkmedia

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery