Wie doet er nou meer thuis, jij of ik?

Posted by on May 14th, 2015 and filed under BALANS, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

In landen waar mannen en vrouwen huishoudelijke taken delen, vinden mannen over het algemeen dat ze veel te veel doen. Sterker nog, vraag vrouwen in westerse landen hoeveel huishoudelijk werk ze opknappen en het antwoord is 75 procent. Mannen rapporteren gemiddeld 31 procent te doen. Dat is meer dan 100 procent. Eén van de sekses overdrijft dus.

Retro vrouwDat is de uitkomst van een grote, internationale studie onder 14.000 mannen en vrouwen in dertig landen, onder andere uitgevoerd door de universiteit van Umea in Zweden. Het onderzoek is gepubliceerd door Emory Health Sciences. Vooral in Polen, de VS, Australië, Denemarken, Mexico, Groot-Brittannië en Zweden geven mannen aan dat ze ongeveer de helft van het huishouden doen.

Volgens de onderzoekers kan de oorzaak zijn dat mannen en vrouwen die de taken verdelen, er meer over nadenken en er over discussiëren. Door die nadruk kan er een overschatting van de eigen taken ontstaan. In landen waar vrouwen al het huishoudelijke werk doen, bestaat die overschatting niet, mannen denken daar niet na over het huishouden.

En als ze het doen, leiden ze in Nederland waarschijnlijk aan zelfoverschatting. Uit Nederlandse tijdsbestedingsonderzoek blijkt jaar na jaar dat vrouwen meer tijd aan zorgen en soppen besteden dan hun mannelijke partners. We citeren uit het onderzoek:

“In de groep 20- tot 64-jarigen steken vrouwen met 25 uur per week beduidend meer tijd in het huishouden dan mannen (12,4 uur). Vrouwen besteden aan al de onderscheiden huishoudelijke taken meer tijd. Wel verschilt de mate waarin huishoudelijke taken ongelijk verdeeld zijn. Die verdeling is het minst ongelijk bij onderhoud, reparatie en administratie en boodschappen doen. De verhouding is het scheefst bij het verzorgen van kleding: hieraan zijn mannen gemiddeld slechts 0,3 uur (20 minuten) per week kwijt en vrouwen ruim 2 uur per week. Ook aan koken en schoonmaken besteden vrouwen in 2011 ruim 2 keer zoveel tijd als mannen.”

Er is ook goed nieuws: we besteden steeds minder tijd aan huishoudelijke taken. SCP: “Van een herverdeling van de taken thuis tussen vrouwen en mannen is geen sprake: zowel vrouwen als mannen verminderen hun inzet in het huishouden. Zij doen dat ongeveer naar rato van hun inspanning: vrouwen bezuinigen 2,8 uur (12%) en mannen 1,7 uur (14%) per week.”

Een deel van dit bericht is met toestemming overgenomen van wetenschappelijk persbureau FAQT.

Foto: Lori L. Stalteri @Flickr

Share

Comments are closed

Photo Gallery