Aantal topvrouwen groeit gestaag

Posted by on May 25th, 2011 and filed under POLITIEK. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van de 500 grootste bedrijven in Nederland bedraagt 4,3 procent. Tien jaar geleden was dat nog 0,9 procent. In de raden van commissarissen is 9,0 procent vrouw, 4,4 procent in 2000.

In de 25 grootste bedrijven is het aandeel vrouwen in de RvB toegenomen van 0 procent in 2000 naar 5,6 procent nu. In hun RvC steeg hun percentage van 8,1 naar 14,4 procent.

Dat lijken aardige groeicijfers. Want het kan beter, aangezien 20 procent van de Nederlandse vrouwen voltijds (35 uur of meer) werkt en dus naar rato in aanmerking zou moeten kunnen komen voor hoge functies.

• Vooral de sectoren vervoer, opslag en communicatie doen het goed: 9,3 procent vrouwen in de RvB en 16,2 procent in de RvC.
• In maatschappelijke organisatie en de zorg stagneert de groei, op respectievelijk 40 procent en bijna 30 procent.
• Opvallend is de stijging van het aantal topvrouwen bij de politie: in twee jaar van 19 procent naar 27 procent. Het streefcijfer van 26 procent in hoge functies (via Algemene Bestuursdient) is een jaar eerder gehaald dan verwacht.

Opportunity in Bedrijf publiceert deze gegevens tweejaarlijks in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau, een soortgelijk onderzoek als de jaarlijkse Female Board Index van de Erasmus Universiteit, die zich overigens beperkt tot beursgenoteerde bedrijven.

Het wetsvoorstel voor een quotum van 30 procent vrouwen in RvC en RvB op 1 januari 2016 lijkt volgens onderzoeker Mijntje Luckerath ‘verre van realistisch: bij een gelijkblijvend groeipercentage zou begin 2016 15,7% van de RvC vrouw zijn, en 5,4% van de RvB.’

 

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery