Meer grip op je geldzaken

Posted by on Feb 18th, 2014 and filed under GELD. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Het besef van financiële zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is nog niet bij alle Nederlandse vrouwen doorgedrongen. Zelfs niet bij hoogopgeleiden. Uit onderzoek van het Professional Women’s Network – Amsterdam blijkt dat Nederlandse vrouwen een nogal passieve houding aannemen wat betreft hun beloning en financiële toekomst.

De kleine 600 Nederlandse deelnemers aan het onderzoek zijn voornamelijk tussen de 31 en 50 jaar en bezitten 10 tot 25 jaar werkervaring. De vrouwen zijn over het algemeen hoogopgeleid. Meer dan de helft heeft een parttimebaan, 46 procent werkt voltijds in loondienst.
Een kwart van de vrouwen heeft wel een partner, maar geen kinderen. Een op vijf is alleenstaand, zonder kinderen.
Ruim een vijfde van de moeders stopte met werken toen hun bevallings- en ouderschapsverlof voorbij was. Zestig procent werkte een half jaar niet, 14,5 procent bleef een jaar weg van werk.

Opmerkelijk in het onderzoek is dat bijna 47 procent zichzelf als kostwinner ziet: ze verdienen meer dan hun partner. Verhoudingsgewijs vinden ze ook dat ze ver uit het meeste bijdragen aan de huishoudelijke uitgaven (75,9 procent). Toch zegt slechts een kleine 40 procent zich bezig te houden met dagelijkse uitgaven en houdt maar de helft zich bezig met bank- en belastingzaken.

Onderhandelangst
Vrouwen en geld blijft een lastige combinatie kennelijk. Financiële zaken en Nederlandse vrouwen ligt al helemaal precair, blijkt ook weer uit dit onderzoek. Meer dan 70 procent vraagt niet om een salarisverhoging, de meesten wachten liever een schouderklopje van de baas af. Een derde durft niet om meer loon te vragen uit angst hun baan te verliezen. De helft van de vrouwen heeft het idee dat ze niet capabel genoeg zijn om over hun beloning te onderhandelen.
Met pensioenkennis is het al helemaal droevig gesteld (maar dat geldt net zo zeer voor de gemiddelde Nederlandse man). Meer dan helft weet niet wanneer het pensioen ingaat en wat de inkomsten dan zijn.

Werken voor de lol
Nederlandse vrouwen, en ook dus hoogopgeleide vrouwen, werken in grote meerderheid voor de lol, zeggen ze. Werk is vooral plezierig en goed voor eigen ontwikkeling en zingeving. Geld is minder belangrijk. Zou het iets hebben te maken met het kostwinnerschap van hun partner? Of voelen vrouwen minder druk om de dagelijkse kost te verdienen, jaar in jaar uit (zoals mannen nog vaak)? Gevraagd naar hun kijk op hun salaris zeggen de meeste vrouwen dat het om erkenning gaat en dagelijkse uitgaven. Ze zien hun verdiensten niet zozeer als een graadmeter voor hun succes en als bron van tevredenheid.

CEO me! Handboek voor ambitieuze vrouwen – en mannen (3e druk alweer!)

“Knappe prestatie” en “niet het zoveelste boek over topvrouwen te zijn, maar juist een boek over ménsen” (Management Team)

“De auteurs hebben smeuïge verhalen boven water gekregen” en “onderhoudend en adviezen genoeg in dit boek”(NRC)

Benieuwd naar de persoonlijke inzichten, verhalen en beste carrièreadviezen van Nederlandse topmannen en topvrouwen?
Laat onder meer Jan Kalff, Mirjam Sijmons (ANWB), Pauline van der Meer Mohr (Erasmus), Karel Vuursteen en Caroline Princen (ABN Amro) je meenemen naar hun werkkamers en kijk de kunst af voor de tocht naar een topfunctie.

Bestel hier het boek. We berekenen binnen Nederland geen verzendkosten. Nieuwsgierig naar het verhaal achter CEO me? De schrijvers zijn te boeken voor (interactieve) lezingen. Stuur een mail naar sales@ceome.nl.

Share

Leave a Reply

Photo Gallery