Nederlandse vrouwen wèèr minder gelijk

Posted by on Oct 29th, 2014 and filed under OPINIE, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

In Nederland zou de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn vergroot sinds vorig jaar. Dit stelt althans de Global Gender Gap Index van het World Economic Forum.

Er zijn 142 landen vergeleken op vier aspecten van ongelijkheid: economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politieke macht. Na vorig jaar al te zijn gedaald van de 11e naar de 13e plaats op de ranglijst, zakt Nederland dit jaar naar de 14e plaats. Vrouwen in Nicaragua, Rwanda en de Filipijnen zijn gelijker dan Nederlandse vrouwen, aldus het WEF. Reden voor een ronkend persbericht over de toestand in Nederland en weer een oproep voor een vrouwenquotum.

287666827_016dc60fe5_zVolgens Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijven volwaardige economische participatie, gelijkwaardig inkomens en leidinggevende functies “problematisch” voor vrouwen in Nederland. Voor een deel kun je inderdaad hier een probleem in zien. Vrouwen verdienen in gelijkwaardige functies minder dan mannen en 29 procent van de leidinggevende posities wordt bezet door een vrouw.

Keuze voor parttime
Niemand kiest er voor minder te verdienen dan een ander voor hetzelfde werk. Met de beloningskloof moet natuurlijk korte metten worden gemaakt. Maar de meeste problemen die Volberda signaleert, komen voor grotendeels voort uit de combinatie persoonlijke keuzevrijheid en welvaart. Maar neem de keuze voor parttimewerk.
De arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen is weer hoger dit jaar: 74 procent, een van de hoogste ter wereld. 77 procent van de vrouwen kiest echter voor parttimewerk, ten opzichte van 23 procent van de mannen. Die praktijk helpt niet meer vrouwen aan topposities bij beursgenoteerde bedrijven.

Opmerkelijk is dat Volberda lijkt te pleiten voor grotere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen – zolang het maar omgekeerd is. Dat vrouwen het al jaren veel beter dan mannen doen in het hoger onderwijs is volgens hem nog niet genoeg. Uit het persbericht: “Daarnaast doen vrouwen het op onderwijsparticipatie nog steeds beter dan mannen (+ 10 % voor hoger onderwijs), maar in Scandinavische landen is de dominantie van vrouwen in het hoger onderwijs nog veel groter.”

Gidslanden
Nederland scoort veel beter dan het wereldwijd gemiddelde, maar blijkt wel steeds meer achter te lopen op de Scandinavische landen, aldus het persbericht. Intussen is van Zweden en Noorwegen al gebleken dat ze niet de gidslanden zijn waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen.
Ondertussen stelt het WEF dat de vier hoogst genoteerde landen – IJsland, Finland, Noorwegen en Zweden – meer dan 80 procent van hun kloof hebben gedicht. Nederland voor 77 procent. Zoveel scheelt het dus niet.
Bovendien is het aantal parttimers in die landen ook erg hoog en weerhoudt die korte arbeidsduur veel vrouwen er van topposities in te nemen. Ook daar is inmiddels een klein en hardnekkig old girls network ontstaan waarbinnen topfuncties worden verdeeld. Een vrouwenquotum – waar Volberda voor pleit – zou dit alleen maar versterken, blijkt uit de cijfers. Jonge vrouwen hebben meer baat bij ontwikkeling van hun corporate ambitie, door:

  1. bewustwording dat economische zelfstandigheid geen optie is, maar een must
  2. stimulering van hun ambities en persoonlijke ondernemerschap
  3. de juiste studie te kiezen voor een corporate carrière
  4. zelf hun levensprioriteiten te bepalen en keuzen te maken
  5. kansen te pakken en meer tijd en energie te investeren in professionele ontwikkeling

Aan dichting van de loonkloof wordt inmiddels stevig gesleuteld door vrouwen en de markt zelf: jonge, hoogopgeleide vrouwen verdienen meer dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Vrouwelijke CEO‘s verdienen in Nederland meer dan mannelijke CEO’s.

[maxbutton id=”4″]

Share

Comments are closed

Photo Gallery