Een quotum? Liever arbeidsparticipatie!

Posted by on Mar 1st, 2011 and filed under RECENT, TOPVROUW. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Sybilla Dekker, voorzitter van de Taskforce en Stichting Talent naar de top, is klaar met detaildiscussies over werkende vrouwen die al dan niet carrière maken en over de manier waarop vrouwen werk al dan niet combineren met kinderen.

In een artikel in Managament Scope wijst ze op het economische belang van veel werkende vrouwen, om de vergrijzing op te vangen, onze kenniseconomie op gang te brengen en onze hoge welvaartsniveau te behouden. Ook vrouwen dragen hier verantwoordelijkheid voor.

Ze stelt:

“Vrouwen moeten om te beginnen ophouden elkaar te betwisten of een fulltime baan bij het moederschap past. Een mooie tussenoplossing is dat ouders (mannen én vrouwen) ieder vier dagen gaan werken. Werkgevers moeten op hun beurt, zoals gezegd, van hun organisatie een welkome plek maken voor alle vormen van talent; handelen naar een beleid dat gericht is op diversiteit. Daar kan geen – van overheidswege uit geregeld – quotum tegenop. De overheid dient juist te investeren in kinderopvang en andere mogelijke manieren om talent te faciliteren ….”

Lees verder.

Beeld: tiny banquet

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery