“Topbestuurders twijfelen niet”

Posted by on Nov 6th, 2014 and filed under LEIDERSCHAP, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Afkomst, karaktereigenschappen, de juiste beslissingen en een portie geluk zijn bepalend op weg naar de top van het bedrijfsleven. Dit zegt 55 procent van de executives in een enquête van Ruigrok | NetPanel.

Een kwart vindt zelfs dat het hen is overkomen. Vooral de factor afkomst zou je opmerkelijk kunnen noemen in ons polderland.

Het persbericht meldt dat het online onderzoek is verricht onder 249 bestuurders van grote bedrijven en instellingen, waarvan 39 procent beursgenoteerd. Man/vrouw-verdeling: 81 procent om 19 procent.

In navolging van een onlangs hier gepubliceerde data-analyse van het bedrijf Qlik zijn het cv en de aard van de topbestuurder nog eens onder de loep genomen. In het persbericht staan een aantal interessante toevoegingen.
5009661582_7c08e91ebd_m
Het nest waaruit topbestuurders komen, heeft aanzienlijke invloed op het verloop van hun carrière. De helft heeft minstens één ouder die ook op bestuurlijk niveau werkte. Voor mannen zijn vaker beide ouders rolmodel dan voor hun vrouwelijke collega’s (41 procent tegen 25 procent). Er zit verschil tussen de generaties. Onder de 45 jaar zijn moeders vaker een rolmodel: 21 procent tegen 5 procent onder 56-jarige bestuurders en ouder.

Geen twijfel aan capaciteiten
Kennis, competenties en persoonlijkheid zijn bepalend voor een kans op een positie in de top. In dit onderzoek noemen bestuurders doorzettingsvermogen en inzet als de belangrijke succesfactoren. 41 procent zegt al tijdens hun studie naar het hoogst haalbare te hebben gestreefd. Vrouwen zouden daarin ambitieuzer zijn dan mannen (38 procent tegen 52 procent).
“Twijfel kent de topbestuurder nauwelijks”, zo lezen we in het persbericht. “Meer dan de helft van de respondenten wist vroegtijdig dat ze een carrière als executive ambieerden en hebben hier tijdens de loopbaan nooit aan getwijfeld. Zo ook niet aan eigen capaciteiten (65 procent).”

Assertiviteit geen issue
Intelligentie is handig, maar een goed ontwikkeld EQ is volgens 40 procent onmisbaar. Bijna een op de vijf noemt ook nieuwsgierigheid als belangrijke eigenschap. Assertiviteit – iets waarin het in de topvrouwendiscussie vaak over gaat- vindt slechts 9 procent cruciaal.
Maar het helpt wel degelijk om vroeg te beginnen met naar buiten treden en contacten leggen. Bijna een derde vindt dat lidmaatschap van een studentenvereniging en actief netwerken hun carrière heeft gestimuleerd. 57 procent van de respondenten was lid van een studentencorps, 28 procent daarvan vervulde er een bestuursfunctie. Een derde heeft in het buitenland gestudeerd en 34 procent heeft wel eens in het buitenland gewoond voor werk.

Verhalen achter de cijfers
Nieuwe cover CEO meBenieuwd naar de mensen achter de cijfers? In CEO me! Handboek voor ambitieuze vrouwen en mannen vertellen zo’n dertig topbestuurders en commissarissen openhartig over hun persoonlijke inzichten, verhalen en beste carrièreadviezen. Met onder meer Mirjam Sijmons (ArboNed, ANWB), Pauline van der Meer Mohr (Erasmus), Karel Vuursteen en Caroline Princen (ABN Amro).

Share

Comments are closed

Photo Gallery