Verrassing: weer 30 procent niet gehaald

Posted by on Sep 4th, 2015 and filed under RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????“Beursgenoteerde bedrijven halen vrouwen quota niet.” De jaarlijkse Female Board Index is weer gepubliceerd en reden voor verontrustende koppen in de media.

Het streefcijfer van 30 procent hebben beursgenoteerde bedrijven ook dit jaar weer niet gehaald. Koren op de molen van voorstanders van een wettelijk verplicht vrouwenquotum. Twee aspecten komen niet of nauwelijks aanbod in de berichtgeving.

Kleine kans
Om iets zinnigs te zeggen over het wel of niet halen van 30 procent, moet je kijken naar het jaarlijkse aandeel vrouwen bij nieuwe benoemingen. En niet naar de status quo. Het jaarlijkse aandeel vrouwen bij nieuw benoemde commissarissen schommelt rond de 30 procent (in 2013 ging het om 35 procent, dit jaar om 27,5 procent: een en ander hangt af van het vrij komen van posities, beschikbaarheid en geschiktheid van vrouwen en mannen). Raden van bestuur doen het minder goed. Het Financieele Dagblad signaleert daarbij dat Nederlandse beursfondsen sinds een aantal jaren de raad van bestuur verkleinen tot twee personen (de ceo en de cfo). Dat maakt de kans op benoeming al helemaal klein, ook voor mannen.

Onrecht
Het tweede aspect dat speelt is dat mannelijke bestuurders en commissarissen nu eenmaal een dienstverband hebben en die niet zomaar opgeven om plaats te maken, voor man of vrouw. Gemiddeld blijven bestuurders en commissarissen zes tot acht jaar op hun positie.
Daarom is er ook helemaal geen reden tot paniek of verontwaardiging wat dit betreft: een uitstroom van mannelijke bestuurders en commissarissen komt heus op gang. Ze zijn gemiddeld 8 tot 9 jaar ouder dan vrouwelijke collega’s. Verjonging en vervrouwelijking gaan hier hand in hand. Onvermijdelijk, mits er genoeg jonge Nederlandse vrouwen de ambitie hebben en houden om een beursgenoteerd bedrijf te leiden. De groei van vrouwelijke bestuurders en commissarissen is nu nog vooral te danken aan vrouwen van buiten Nederland. Dat mag iedereen zich aantrekken die ‘onrecht!’roept bij dit onderwerp.

Mirjam van Immerzeel
hoofdredacteur CEOme.nl

Share

Comments are closed

Photo Gallery