Vrouwen hebben de betere papieren

Posted by on Mar 30th, 2011 and filed under CARRIÈRE, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Meisjes zijn beter in taal, volgen hogere opleidingen en halen ook vaker hun diploma dan jongens. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. In theorie betekent dit dat vrouwen betere papieren hebben om carrière te maken dan mannen.

Basisonderwijs
Tegen het einde van de basisschool zijn jongens beter in rekenen en wiskunde. Meisjes zijn juist beter in spelling en begrijpend lezen. De achterstanden van meisjes bij rekenen/wiskunde zijn groter dan de achterstanden van jongens bij taal. Wel blijven jongens blijven op de basisschool vaker zitten dan meisjes. Met 66 procent zijn jongens oververtegenwoordigd in het speciaal basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs
Jongens volgen meer dan meisjes praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het VMBO. BIJ HAVO en VWO zijn ze juist ondervertegenwoordigd.
Jongens halen hogere cijfers voor Engels en wiskunde, meisjes voor Nederlands. In de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs blijven jongens vaker zitten dan meisjes. Jongens stromen vaker af naar een lager onderwijsniveau, terwijl meisjes juist vaker naar een hoger niveau gaan.

Doorstuderen
In het MBO halen vrouwen vaker hun diploma (73,4%) dan mannen (66,8%). Vrouwen doen het beter bij economie en zorg, mannen bij techniek en groen. Op achttienjarige leeftijd zijn jongens oververtegenwoordigd in de lagere niveaus van het MBO. Ook stromen ze minder vaak door naar HBO en universiteit dan vrouwen.
Van de studenten die in 2001 een universitaire studie startten, had bijna driekwart van de vrouwen binnen zes jaar hun bul, tegen zestig procent van de mannen. Onder HBO’ers was het verschil 65 procent vrouwen 51 procent mannen (binnen vijf jaar, start studie: 2002). Mannen stoppen vaker met hun studie en ze veranderen vaker van studierichting.

Beeld: Woodleywonderworks, Flickr

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery