Wetenschappelijke carrière vrouwen blijft achter

Posted by on Oct 19th, 2012 and filed under CARRIÈRE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Vergeleken met andere Europese landen maken vrouwelijke wetenschappers veel minder carrière dan elders. Het aandeel vrouwen in de academische wereld is weliswaar sinds 2009 gestegen, maar het percentage vrouwelijke hoogleraren bedraagt nog altijd niet meer dan 14,8 procent. De driejaarlijkse Monitor vrouwelijke hoogleraren houdt de vorderingen van vrouwen bij. Hieronder de belangrijkste uitkomsten dit jaar.

Hoe hoger de functie des te lager het aandeel vrouwen
Aan Nederlandse universiteiten studeren meer vrouwen dan mannen af – 53,6 procent van de afgestudeerden is vrouw – , maar universitaire functies worden vaker door mannen dan door vrouwen bekleed. Naarmate de functie hoger is, daalt het aandeel vrouwen: van de promovendi is 44,7 procent vrouw, van de universitair docenten 33,2 procent, van de universitair hoofddocenten 21,5 procent en van de hoogleraren slechts 14,8 procent.

In Europees perspectief is het percentage vrouwelijke hoogleraren laag in Nederland
België, Cyprus en Luxemburg zijn de enige EU-landen die een lager percentage vrouwelijke hoogleraren hebben dan Nederland.

Pas in 2060 evenveel vrouwelijke als mannelijke hoogleraren
Als het percentage vrouwelijke hoogleraren de komende jaren in hetzelfde tempo blijft doorgroeien als de afgelopen tien jaar, duurt het nog tot 2060 totdat we een gelijke man-vrouwverdeling hebben.

Glazen plafond
Bij iedere stap in hun carrière ondervinden vrouwen meer belemmeringen dan mannen: voor vrouwen is er een glazen plafond, maar voor mannen niet. De afgelopen jaren is het glazen plafond voor vrouwen wel dunner geworden.

Kansen voor vrouwen door vertrek babyboomers
Een groot deel van de hoogleraren die de komende vijf jaar met emeritaat gaat, kan door vrouwelijke universitair hoofddocenten worden opgevolgd, al varieert het potentieel van vrouwelijke opvolgers sterk per wetenschapsgebied, van 117 procent bij gedrag & maatschappij tot 34 procent bij techniek.

In lagere universitaire functies werken meer vrouwen dan mannen in deeltijd
In functies als universitair docent en universitair hoofddocent is het percentage vrouwen dat in deeltijd werkt hoger dan het percentage mannen dat in deeltijd werkt. Tussen mannelijke en vrouwelijke hoogleraren is geen verschil in deeltijdfactor.

Vrouwelijke wetenschappers verdienen minder dan mannelijke
Voor alle universitaire functiecategorieën geldt dat een veel groter deel van de vrouwen dan van de mannen in de lagere salarisschalen behorende bij de functie zit.

Vrouwen ondervertegenwoordigd in academisch bestuur
Het aantal vrouwen in academisch management (decanen, onderwijs- en onderzoeksdirecteuren), colleges van bestuur en raden van bestuur van universiteiten en management en raden van bestuur van universitair medische centra is laag (tussen 7 en 19 procent). In de raden van toezicht is het relatief hoog (37 procent). Dit is te danken aan uitvoering van artikel 9.7, lid 2 van de Wet op het Hoger onderwijs, waarin staat: ‘Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.’

De monitor is opgesteld in samenwerking met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, de Vereniging van Universiteiten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Stichting De Beauvoir beoogt met het uitbrengen van deze cijfers de doorstroom van vrouwen in de wetenschap te bevorderen.

Follow CEO_ME on Twitter

CEO me! Handboek voor ambitieuze vrouwen – en mannen

“Knappe prestatie” en “niet het zoveelste boek over topvrouwen te zijn, maar juist een boek over ménsen” (Management Team)

“De auteurs hebben smeuïge verhalen boven water gekregen” en “onderhoudend en adviezen genoeg in dit boek”(NRC)

Benieuwd naar de persoonlijke inzichten, verhalen en beste carrièreadviezen van Nederlandse topmannen en topvrouwen?
Laat onder meer Jan Kalff, Mirjam Sijmons (ANWB), Pauline van der Meer Mohr (Erasmus), Karel Vuursteen en Caroline Princen (ABN Amro) je meenemen naar hun werkkamers en kijk de kunst af voor de tocht naar een topfunctie.

Bestel hier het boek. We berekenen binnen Nederland geen verzendkosten. Nieuwsgierig naar het verhaal achter CEO me? De schrijvers zijn te boeken voor (interactieve) lezingen. Stuur een mail naar sales@ceome.nl.

Share

Leave a Reply

Photo Gallery