Zichtbaarheid helpt diversiteit een handje

Posted by on May 27th, 2011 and filed under CARRIÈRE, RECENT. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Het ondertekenmoment van het Flevoziekenhuis en Sybilla Dekker, voorzitter van Talent naar de top.

Het aantal vrouwen in de top en subtop van de bedrijven die het handvest van Talent naar de top hebben ondertekend, is toegenomen. Als deze groei doorzet is het aandeel topvrouwen in die organisaties over twee jaar ruim 20 procent, zo ongeveer equivalent aan het percentage voltijds werkende vrouwen in Nederland.

Het aandeel vrouwen in de top was in 2010 17,2 procent (tegenover 16 procent in 2009). Het streefcijfer van de ondertekenaars van 2008 en 2009 bedraagt 21,4 procent. 13 procent van de organisaties vertoont geen groei en bij 15 procent is zelfs sprake van een daling van het aantal topvrouwen.

Esther Raats, directeur van Stichting Talent naar de Top, is content. In een persbericht stelt ze dat de cijfers aantonen dat het bedrijfsleven dankzij het charter meer diversiteit bereiken. Ze formuleren zelf hun doelstellingen en leggen verantwoording af. Een sanctie op het niet halen van de doelstellingen wordt niet overeengekomen. Maar zichtbaarheid zou bedrijven die zich graag profileren als goede werkgever, wel een duwtje geven.

‘Als eerste ondertekenaar in onze sector geven wij vandaag het goede voorbeeld aan andere bedrijven. Het maakt ons tevens aantrekkelijker als werkgever die alle talenten optimaal benut’, aldus Mirella Bouweriks, HR-directeur Sodexo, in het persbericht.

 

Geen inzicht
Uit een inventarisatie van de Volkskrant onder van 35 grote bedrijven blijkt echter dat multinationals veel minder het nut van een dergelijke overeenkomst inzien. Van 25 AEX-bedrijven blijkt slechts 7 het handvest te hebben ondertekend. Multinationals als Shell, Akzo Nobel, Philips en DSM hebben geen behoefte aan het lokale initiatief omdat ze hun pijlen richten op de internationale arbeidsmarkt en diversiteit vanuit internationaal perspectief benaderen.
Van de 14 ondertekenaars in totaal die de Volkskrant onderzocht, kunnen bovendien 6 ‘geen of slechts onvoldoende informatie’ leveren over hun vorderingen. ‘Van 21 andere grote bedrijven hebben er elf geen cijfers paraat’, aldus de krant.

In totaal hebben nu 187 organisaties het charter ondertekend, waaronder AWVN, Babbage Company, Berenschot, Comwonen, Deutsche Bank, Fluent, Gemeente Enschede, Koninklijke Saan, Pepsico, USG People en Vodafone.

Gisteren onderschreven achttien nieuwe organisaties de doelstellingen van Talent naar de top tijdens de presentatie van de jaarlijkse monitor.
Opmerkelijk is dat de nieuwe ondertekenaars al meer dan gemiddeld presteerden met de doorstroom van vrouwen naar hoge posities en dat ondertekening kennelijk ook een bestendiging en erkenning is van bestaand beleid.
Stichting Talent naar de Top werd vier jaar geleden opgericht en ontvangt overheidssubsidie.

Beeld: Talent naar de top

Follow CEO_ME on Twitter

Share

Leave a Reply

Photo Gallery